• Koha e punes9.00--18.00
  • Telefoni i Biznesit(Koha e punes)0065-31591338
  • Telefoni i Biznesit(Koha jo e punës)0065-31591338
  • faks0065-31591338

Profili i Kompanisë

Detajet e kompanisë

histori

shërbim

Ekipi ynë