• Koha e punes9.00--18.00
  • Telefoni i Biznesit(Koha e punes)0065-31591338
  • Telefoni i Biznesit(Koha jo e punës)0065-31591338
  • faks0065-31591338
Prezantimi i kompanisë

Përdoruesi nuk ka dhënë informacion të tillë..